Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Monitorovací indikátor

Indikátor slouží pro monitorování průběhu a realizace projektů, oblastí podpory, prioritních os a programů vzhledem ke stanoveným cílům.

Seznam sledovaných ukazatelů schvaluje monitorovací výbor a je součástí prováděcího dokumentu. Každý žadatel o finanční podporu je povinen v projektové žádosti doložit monitorovací indikátory projektu a především uvést jejich kvantifikaci. Nedodržení monitorovacích ukazatelů může vést k částečnému nebo dokonce i k úplnému odebrání poskytnuté dotace.