Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Mezinárodní spolupráce

Princip mezinárodní spolupráce umožňuje realizovat projekt, kde alespoň jeden z partnerů je zahraniční subjekt.

Smyslem mezinárodní spolupráce je především přinášet inspiraci a přenášet inovace, tzn. sdílet zkušenosti a dobré praxe s ostatními členskými státy EU.