Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

M

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  Z  |  Zkratky  |  Přehled všech pojmů  |  Abecední seznam pojmů

Mezinárodní spolupráce

Princip mezinárodní spolupráce umožňuje realizovat projekt, kde alespoň jeden z partnerů je zahraniční subjekt.

 

Monitorovací indikátor

Indikátor slouží pro monitorování průběhu a realizace projektů, oblastí podpory, prioritních os a programů vzhledem ke stanoveným cílům.

 

Monitorovací systém strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (MSC2007)

Informační systém je nástrojem monitorování realizace programů a projektů financovaných z fondů EU.

 

Monitorovací výbor (MV)

Každý operační program má svůj monitorovací výbor, který je odpovědný za sledování poskytované pomoci, schvaluje návrhy na změny OP, schvaluje kritéria pro výběr projektů.

 

Monitorovací zpráva

Monitorovací zpráva se odevzdává řídícímu orgánu (zprostředkujícímu subjektu) pro informaci o stavu realizace projektu.

 

Monitorování

Cílem monitorování je průběžně sledovat pokrok v realizaci OP či projektu a porovnávat získané informace s výchozím předpokládaným plánem. Monitorování je soustavná činnost, která probíhá během celého trvání programu/projektu.