Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Lisabonská strategie

Cílem této strategie je, aby se Evropská unie stala nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomikou na světě založenou na znalostech, schopnou udržitelného hospodářského růstu, vytváření více kvalitních pracovních příležitostí a zachovávající sociální soudržnost.

K dosažení tohoto cíle se Unie rozhodla zaměřit na tyto oblasti:

  • Ekonomika a společnost založená na znalostech
  • Modernizace evropského sociálního modelu
  • Zdravá ekonomická perspektiva a příznivý růstový výhled ekonomiky

K naplnění tohoto cíle přispívá také politika hospodářské a sociální soudržnosti EU.