Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Konvergence

Konvergence (sbližování) je prvním cílem politiky HSS EU.

Pro financování v rámci tohoto cíle jsou způsobilé regiony NUTS II, které splňují podmínku, že HDP na obyvatele měřený paritou kupní síly za období 2000 – 2002 je nižší než 75 % průměru HDP EU 25 na obyvatele v tomtéž období.