Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Kontrola přijatelnosti projektu

Posouzení kritérií přijatelnosti projektu představuje nutnou podmínku k postoupení projektu do další fáze hodnocení.

Kritéria jsou hodnocena odpověďmi ANO splněno / NE nesplněno. Nejčastěji se jedná o kontrolu, zda žadatel splňuje definici pro konečného příjemce, zda je splněna minimální hranice způsobilých výdajů, zda projekt nemá negativní vliv na horizontální témata apod.