Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Kontrola fyzické realizace projektu

Kontrola fyzické realizace projektu probíhá v průběhu realizace projektu nebo následně po jeho skončení a může být plánovaná (na základě plánu kontrol) nebo neplánovaná.

Kontroluje se především označení projektu, monitorovací indikátory, související doklady apod. O kontrole je sepsán protokol, který v případě zjištění nedostatků obsahuje i opatření k nápravě.