Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Kontrola formálních náležitostí žádosti

Kontrola formálních náležitostí žádosti spočívá v kontrole úplnosti žádosti a jejích povinných příloh, v kontrole formy předložení (elektronická, papírová), počtu předložených výtisků včetně podpisu oprávněných osob apod.

Přesný výčet je uveden v pokynech pro žadatele.