Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Konečný uživatel

Konečným uživatelem podpory je subjekt, který realizuje projekt a přijímá prostředky z fondů EU na spolufinancování projektu.

V případě grantového schématu jsou konečnými uživateli realizátoři grantových akcí předkládaných do grantových schémat. V případě individuálních projektů jsou koneční příjemci také konečnými uživateli.