Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Konečný příjemce

Veřejný nebo soukromý subjekt, který žádá řídící orgán o finanční příspěvek ze strukturálních fondů nebo z Fondu soudržnosti a přijímá prostředky z těchto fondů od finančního útvaru při řídícím orgánu.

V případě grantových schémat jsou konečnými příjemci nositelé grantových schémat.