Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

JESSICA

Nástroj regionální politiky a finančního inženýrství. Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA je iniciativa EK, EIB a CEB (Rozvojová banka Rady Evropy) na podporu investic s dlouhodobým přínosem do městských oblastí.