Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

J

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  Z  |  Zkratky  |  Přehled všech pojmů  |  Abecední seznam pojmů

JASPERS

Nástroj regionální politiky a finančního inženýrství. Společná pomoc při podpoře projektů se snaží rozvíjet spolupráci mezi EK, EIB  a EBRD za účelem shromáždění odborných zkušeností a pomoci členským státům a regionům při přípravě významných projektů.

 

JEREMIE

Nástroj regionální politiky a finančního inženýrství. Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky JEREMIE je společná iniciativa EK, EIB a EIF v zájmu zlepšení přístupu k financování rozvoje mikropodniků, malých a středních podniků v regionech EU.

 

JESSICA

Nástroj regionální politiky a finančního inženýrství. Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA je iniciativa EK, EIB a CEB (Rozvojová banka Rady Evropy) na podporu investic s dlouhodobým přínosem do městských oblastí.