Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Investiční projekt

Investiční projekt je zaměřen zejména na výstavbu a nákup nemovitostí, nových strojů, technologií apod. Jedná se tedy o pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.