Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

INTERACT II

Program INTERACT II je pokračováním programu INTERACT z programovacího období 2004 – 2006. Jedná se o servisní program pro řídící struktury operačních programů cíle Evropská územní spolupráce.

Cíle programu jsou např.:

  • zlepšení efektivnosti územní spolupráce,
  • přispění ke kvalitě územní spolupráce,
  • podpora implementace programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce

Pro OP INTERACT II je z fondů EU určeno 34 miliónů €.