Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM)

IPRM je soubor vzájemně provázaných investičních i neinvestičních projektů zaměřených na řešení konkrétních problémů města.

Projekty v IPMR mohou být podporovány z různých zdrojů, včetně zdrojů EU. Předkladatelem konceptu IPRM a realizátorem vlastního IPRM je město.