Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Integrovaný operační program (IOP)

IOP je zaměřen na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.

Pro období 2007 – 2013 je pro něj z fondů EU vyčleněno 1,58 mld. € (cca 44,75 mld. Kč).