Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Individuální projekt

Projekt většího rozsahu, který předkládá předem stanovený příjemce nebo úzký okruh příjemců na základě přímé výzvy.

Individuální projekt není implementován prostřednictvím globálního grantu. Předkladateli individuálních projektů jsou vždy koneční příjemci, kteří jsou zároveň i konečnými uživateli podpory.

  • Individuální projekt národního charakteru pokrývá oblast celého území ČR a je předkládán z centrální úrovně.
  • Individuální projekt regionálního charakteru pokrývá specifickou oblast, která má regionální rozměr a je vesměs předkládán regionálními subjekty. Je zaměřen především na realizaci regionálních priorit nebo na řešení regionálních problémů.
  • Individuální projekt systémového charakteru je zaměřen na rozvoj národních politik a programů a na rozvoj a modernizaci veřejné správy a veřejných služeb.