Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Implementační struktura

Implementační strukturu tvoří subjekty na různých stupních řízení a pro současné programovací období je zpravidla dvoustupňová: řídící orgán – zprostředkující subjekt.

Příjemce podpory je napojen přímo buď na řídící orgán, nebo na zprostředkující subjekt.