Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Implementační (prováděcí) dokument

Dokument navazuje na operační program, neboť obsahuje podrobné informace o implementaci (realizaci) programu, hlavně pak o operační úrovni prioritní os – oblastech podpory.

Podrobně jsou zde vymezeni příjemci podpory, způsobilé výdaje apod.