Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Implementace programu

Implementaci programu můžeme obecně definovat jako jeho realizaci a má více rovin. V prvé řadě se jedná o vymezení struktury a povinností institucí odpovědných za řízení a realizaci programů (tzv. implementační struktura), dále do implementační struktury patří úkoly a povinnosti zprostředkujících subjektů a příjemců pomoci.

Implementace mimo jiné zahrnuje schválení a vyhlášení programu, přípravu technické dokumentace, výběrová řízení, uzavření právních aktů o poskytnutí podpory, přípravu a realizaci projektů, kontrolu, autorizaci a provádění plateb, předkládání zpráv, monitorování účinnosti programu.