Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Horizontální téma

Realizace hospodářské a sociální politiky zahrnuje dva základní horizontální cíle: udržitelný rozvoj a rovné příležitosti.

Horizontálnost priorit spočívá také v povinnosti všech žadatelů vysvětlit, jaký dopad bude mít jejich projekt na rovné příležitosti a životní prostředí a klasifikovat ho jako zaměřený, pozitivní nebo neutrální k dané horizontální prioritě. Projekt tedy nikdy nemůže být v rozporu s horizontálními tématy.