Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Hodnotitel

Hodnotitel provádí věcné hodnocení projektů, jehož výsledkem jsou podklady pro vlastní výběr těch nejkvalitnějších projektů.

Každý hodnotitel musí splňovat kvalifikační požadavky a absolvovat povinné školení před zahájením vlastního věcného hodnocení.