Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Hodnocení přijatelnosti

Hodnocení přijatelnosti posuzuje soulad projektu s danou výzvou pro předkládání projektů a s pravidly daného OP.

Výsledkem je rozhodnutí, zda projekt může postoupit do další fáze hodnocení.