Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

H

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  Z  |  Zkratky  |  Přehled všech pojmů  |  Abecední seznam pojmů

Hodnocení projektů

Fáze administrace projektů, která zahrnuje 3 kontroly (hodnocení) předkládaných projektů.

 

Hodnocení přijatelnosti

Hodnocení přijatelnosti posuzuje soulad projektu s danou výzvou pro předkládání projektů a s pravidly daného OP.

 

Hodnotitel

Hodnotitel provádí věcné hodnocení projektů, jehož výsledkem jsou podklady pro vlastní výběr těch nejkvalitnějších projektů.

 

Horizontální téma

Realizace hospodářské a sociální politiky zahrnuje dva základní horizontální cíle: udržitelný rozvoj a rovné příležitosti.

 

Hospodárnost

Hospodárnost znamená takové použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů.