Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Grantový projekt

Grantové projekty jsou předkládány v rámci globálních grantů. Rozlišujeme regionální grantové projekty a nadregionální grantové projekty.

Regionální grantové projekty jsou určeny pro cílové skupiny na území jednoho kraje a musí být uskutečněny v kraji, pro který byly schváleny. Naproti tomu nadregionální grantové projekty jsou určeny pro cílové skupiny ze dvou a více krajů.