Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Globální grant

Globální grant je charakterizován jako rámcový plán pro implementaci oblasti podpory nebo její části. Používá se pro přidělování finančních prostředků na grantové projekty zaměřené na cílové skupiny jednotlivců a organizací.

Globální grant je spravován jeho Vyhlašovatelem, který na tento globální grant obdrží finanční prostředky přímým přidělením.