Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

G

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  Z  |  Zkratky  |  Přehled všech pojmů  |  Abecední seznam pojmů

Globální grant

Globální grant je charakterizován jako rámcový plán pro implementaci oblasti podpory nebo její části. Používá se pro přidělování finančních prostředků na grantové projekty zaměřené na cílové skupiny jednotlivců a organizací.

 

Grantový projekt

Grantové projekty jsou předkládány v rámci globálních grantů. Rozlišujeme regionální grantové projekty a nadregionální grantové projekty.