Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Formální hodnocení

Formální hodnocení spočívá v kontrole úplnosti a správnosti předložené žádosti a povinných příloh.

Výsledkem je rozhodnutí, zda projekt může postoupit do další fáze hodnocení.