Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Fondy předvstupní pomoci

Fondy předvstupní pomoci jsou určené pro kandidátské země s cílem napomáhat při řešení konkrétních úkolů spojených s plněním podmínek pro vstup do EU.