Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Fond soudržnosti (CF)

Prostředky v CF jsou určeny na přímé financování konkrétních velkých projektů v oblasti životního prostředí, rozvoje dopravy, energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie.