Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Fond solidarity (EUSF)

EUSF pomáhá členským i přistupujícím státům, které jsou postiženi velkou přírodní katastrofou.

To jsou takové katastrofy, při nichž jsou odhadované škody vyšší než 0,6 % HDP postiženého státu).

EUSF byl založen v roce 2002 po katastrofických záplavách, které postihly střední Evropu.