Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Finanční toky

Zobrazují cestu finančních prostředků od EK až ke konečnému příjemci.

Systém finančních toků prostředků z fondů EU je v současném programovacím období založen na principu předfinancování ze státního rozpočtu a následnému proplacení EK.