Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Finanční plán projektu (akce)

Finanční plán je nedílnou součástí projektové žádosti a v případě schválení podpory je součástí smlouvy o financování uzavřené mezi řídícím orgánem nebo zprostředkujících subjektem a konečným příjemcem.

Plán obsahuje časový harmonogram čerpání dotací v průběhu realizace projektu a dohodnutou výši spolufinancování z jednotlivých veřejných a soukromých zdrojů.