Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Finanční kontrola

Finanční kontrola je v rámci strukturálních fondů součástí systému finančního řízení, který zabezpečuje hospodaření s veřejnými prostředky.

Mezi hlavní cíle patří především prověřování dodržování právních předpisů, zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům, a zda nedochází k nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání s veřejnými prostředky.