Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD)

EAFRD je finančním nástrojem na podporu rozvoje venkova, který nepatří mezi strukturální fondy EU a není tak součástí politiky hospodářské a sociální soudržnosti, nicméně spadá do společné zemědělské politiky EU.

Slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství, lesnictví a k rozvoji venkovských oblastí.