Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Evropský sociální fond (ESF)

Prostřednictvím ESF se realizují cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti a podporují rozvojové projekty v oblastech zaměstnanosti a lidských zdrojů.

Jedním z operačních programů, které ESF financuje, je například Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Objem finančních prostředků z ESF pro ČR na programovací období 2007-2013 činí 3,8 mld. EUR.