Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Evropský investiční fond (EIF)

EIF byl založen za účelem poskytování pomoci malým podnikům a jeho většinovým podílníkem je Evropská investiční banka.

EIF poskytuje rizikové investice a přebírá také záruky vůči finančním institucím.