Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)

ERDF obsahuje největší objem finančních prostředků ze všech fondů EU, které jsou určeny na investice do výroby vedoucí k tvorbě nových pracovních míst a na investice do dopravní, vzdělávací, sociální a zdravotní infrastruktury.

Jedním z operačních programů, které ERDF financuje, je například Integrovaný operační program (IOP).