Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Evropská územní spolupráce

EUS je třetím cílem politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU pro období 2007 – 2013. Tento cíl je realizován prostřednictvím pěti programů.

Na cíl Evropská územní spolupráce připadá v České republice 0,39 miliard eur.