Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Evropská komise – DG Regio

Generální ředitelství EK pro regionální politiku má za cíl přispívat svou činností k posilování ekonomické, sociální a teritoriální soudržnosti a dosáhnout snížení rozdílů v úrovni mezi regiony a členskými zeměmi.