Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Evropská komise – DG Employment

Generální ředitelství EK pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti.

Dohlíží na realizaci té části regionální politiky, která je financována z Evropského sociálního fondu.