Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Evaluace souhrnná

Evaluace souhrnná představuje jednu z podob průběžného hodnocení. Provádí se v průběhu programovacího období za účelem strategických zpráv členských států.

Tyto zprávy informují o příspěvku z operačních programů, které jsou spolufincované fondy EU. Příspěvek slouží k provádění národního programu reforem.