Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Evaluace ex post

Evaluace ex post představuje následné hodnocení, které rekapituluje a posuzuje celý program po jeho skončení.

Jedná se také o kontrolu po skončení projektu. Kontroly ex-post zjišťují, zda závazek, pro který byl projekt schválen, je plněn.