Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Evaluace ex ante

Evaluace ex ante představuje předběžné hodnocení, které probíhá na začátku cyklu před přijetím programu.

Jedná se také o kontrolu před započetím projektu. Kontroly ex-ante zjišťují připravenost projektu k realizaci a mají za úkol zachytit a odstranit případné chyby vzniklé před počátkem realizace.