Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Evaluace ad hoc

Evaluace ad hoc se provádí během programovacího období v souvislosti s monitorováním operačních programů. Jedná se o jednu z podob průběžného hodnocení.

Provádí se především v případě zjištění významného odklonu od původně stanovených cílů během monitorování.