Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Doba realizace projektu

Doba realizace projektu se liší dle typu projektu a operačního programu. Maximální doba projektu se řídí pravidlem n+2, případně pravidlem n+3.

„N“ znázorňuje rok počátku čerpání a „2 (3)“ období možného čerpání finančních prostředků. Pro období 2004-6 platilo pravidlo n+2, v současném období platí pravidlo n+3.