Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

De minimis

De minimis neboli podpora malého rozsahu představuje takovou podporu, která není veřejnou podporou a nenaplňuje tak podmínku vlivu na obchod mezi členskými státy.