Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

D

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  Z  |  Zkratky  |  Přehled všech pojmů  |  Abecední seznam pojmů

De minimis

De minimis neboli podpora malého rozsahu představuje takovou podporu, která není veřejnou podporou a nenaplňuje tak podmínku vlivu na obchod mezi členskými státy.

 

Doba realizace projektu

Doba realizace projektu se liší dle typu projektu a operačního programu. Maximální doba projektu se řídí pravidlem n+2, případně pravidlem n+3.

 

Dopad projektu

Ukazatel, nebo soubor ukazatelů, které vznikly realizací projektu a kterými lze prokázat míru splnění (či nesplnění) globálního cíle projektu.