Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Cílová skupina

Cílovou skupinou je skupina osob, na které jsou přímo či nepřímo zaměřeny aktivity realizovaného projektu nebo která má z jeho realizovaných efektů užitek (např. zaměstnanci).

Cílovou skupinou mohou také být instituce (např. obce). Do cílové skupiny nejsou zahrnuty osoby, které se podílejí na realizaci projektu (především realizační tým). Cílové skupiny jsou definovány v prováděcím dokumentu každého OP, upřesněny pak jsou v každé výzvě.