Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Certifikace uskutečněných výdajů

Certifikace výdajů představuje specifickou činnost, jejichž cílem je, aby platební orgán získal ujištění o řádném vynakládání výdajů na jednotlivé programy a projekty.

Výsledkem certifikace je zpracování Žádosti o platbu platebního orgánu EK spolu s certifikátem podepsaným oprávněnou osobou. Za každý program se provádí zvláštní certifikace. Pokud je program financován z více strukturálních fondů, vypracuje se pro každý z těchto fondů zvláštní certifikát a Žádost o platbu.